Plače slovenskih razvijalcev 2023

Miha Medven (@aweCodeMan) danes ob 11:00

Tole je že šesta anketa o plačah slovenskih razvijalcev, ki jo objavim vsako leto v Facebook skupini Slovenski developerji.

Število vseh odgovorov: 1134

Povezave do anket prejšnih let:

TL;DR

Plače so se dvignile. Za primerjavo dajem razpone plač in odstotek anketirancev, ki so izbrali dotični razpon za zadnja tri leta.

 • 1500–1999€ (12,2% v 2021 | 9% v 2022, 6,6% v 2023)
 • 2000–2499€ (20,1% v 2021 | 14,4% v 2022, 11,4% v 2023)
 • 2500–2999€ (19,9% v 2021 | 18,6% v 2022, 19% v 2023)
 • 3000–3499€ (15,5% v 2021 | 17,1% v 2022, 16,3% v 2023)
 • 3500–3999€ (9,6% v 2021 | 10% v 2022, 14% v 2023)

Kazalo

Demografija

Graf za trenutni status

Med 1134 anketiranci je 838 (73,9%) redno zaposlenih, 198 (17,5%) jih delo opravlja prek s.p., 86 (7,6%) jih delo opravlja prek študentske napotnice.

Graf za regijo prebivanja

Kot vsako leto tudi letos je izrazito zastopana osrednjeslovenska regija (481; 42,5%), sledi ji podravska regija (171; 15,1%) in gorenjska regija (101; 8,9%). V tujini prebiva 2,8% anketirancev.

Prezastopanost osrednjeslovenske regije je treba upoštevati pri intepretaciji vseh rezultatov, saj so povprečne plače v Ljubljani višje kot v drugih regijah.

Graf za starost

Razporeditev po starosti je precej podobna lanskemu letu, med 19-25 let je označilo 233 (20,6%) oseb, med 26-30 374 (33%), med 31-40 422 (37,3%) in 87 (7,7%) jih je označilo med 41-50 let.

Graf za spol

Slovenski razvijalci smo izredno homogena skupina, saj je kar 92,7% (1049) moških in le 74 (6,5%) žensk.

Delo prek študentske napotnice

Graf za NETO postavke za študentsko delo

Med študenti so NETO urne postavke bolj uveljavljene od BRUTO postavk, zato priporočam ta kalkulator za pretvorbo iz NETO v BRUTO postavke.

NETO urne postavke študente so se zopet dvignile. Letos jih ima 63,5% NETO postavko med 8,0€ in 10,99€, lansko leto je za enak razpon odgovorilo le 44,6%. Še vedno obstaja precej velik padec anketirancev, ki imajo več kot 11€ NETO urne postavke, kar pomeni, da letos še ni bilo preboja psihološke cene.

Redna zaposlitev

779 (93,5%) razvijalcev je redno zaposlenih in ima pogodbo za nedoločen čas, prav tako jih 820 (97,9%) dela za polni delovni čas.

Delo na daljavo

610 (73%) redno zaposlenih opravlja delo na daljavo (26,7% za polni delovni čas, 46,3% manj kot polni delovni čas). Le še (77, 9,2%) redno zaposlenim delodajalec ne omogoča dela na daljavo.

Glede na lansko leto ni večjih sprememb, kar govori to, da se je način opravljanja dela stabiliziral.

BRUTO Plača

Graf za BRUTO plače

Podatki za BRUTO mesečne plače so sledeči:

 • 11 (1,3%) jih ima minimalno plačo (1203,36€)
 • 13 (1,6%) jih ima 1203,37€ - 1499€
 • 55 (6,6%) jih ima 1500€ - 1999€
 • 95 (11,4%) jih ima 2000€ - 2499€
 • 159 (19%) jih ima 2500€ - 2999€
 • 136 (16,3%) jih ima 3000€ - 3499€
 • 117 (14%) jih ima 3500€ - 3999€
 • 75 (9%) jih ima 4000€ - 4499€
 • 47 (5,6%) jih ima 4500€ - 4999€
 • 36 (4,3%) jih ima 5000€ - 5499€
 • 27 (3,2%) jih ima 5500€ - 5999€
 • 21 (2,5%) jih ima 6000€ - 6499€
 • 13 (1,6%) jih ima 6500€ - 6999€
 • 6 (0,7%) jih ima 7000€ - 7499€
 • 3 (0,4%) jih ima 7500€ - 7999€
 • 5 (0,6%) jih ima 8000€ - 8499€
 • 2 (0,2%) jih ima 8500€ - 8999€
 • 2 (0,2%) jih ima 9000€ - 9499€
 • 2 (0,2%) jih ima 9500€ - 9999€
 • 11 (1,3%) jih ima več kot 10000€

Za primerjavo je slovenska povprečno BRUTO plača 2221,85€ (povprečna mesečna plača, avgust 2023).

Mediana ostaja med 3000€ - 3499€, kar pomeni, da 50% vseh redno zaposlenih zasluži manj kot 3500€ BRUTO na mesec. Tudi letos se je zmanjšal delež redno zaposlenih, ki imajo plačo manjšo od 2500€. Leta 2020 je bil delež 47,7%, leta 2021 36,9%, leta 2022 25,6%, letos je takih samo še 20,9%.

Če hočeš biti letos v top 10%, moraš imeti BRUTO mesečno plačo 5500€ ali več. Lansko leto je bila ta številka 500€ manjša.

Plače so torej višje kot lansko leto.

Kot vsako leto moram tudi letos opozoriti na težavo, ko govorimo o “povprečni” plači slovenskega razvijalca. Zaradi narave spletne ankete in morebitnega netočnega zbiranja podatkov (ljudje ne razlikujejo med BRUTO in NETO plačo, hkrati pa velikokrat pri BRUTO plači štejejo tudi povračilo stroškov prevoza in malice), poglobljenih analiz tudi letos ne bo, saj bodo zaključki netočni in povzročili več težav kot koristi. Pri tako malem številu anketirancev je večja nevarnost napačno sklepanje iz pomanjkljivega vzorca kot pa uvid, ki ga bi kaka poglobljena analiza znala prinesti.

Še enkrat, zgornje opozorilo je treba vedno imeti v mislih, ko se pogovarjate o izsledkih te ankete.

Letos sem vključil tudi vprašanje o celoletni BRUTO kompenzaciji, ki ga pa ne vključujem v to poročilo, ker je iz rezultatov očitno, da je bilo vprašanje ali napačno postavljeno, ali pa anketiranci ne poznajo svoje BRUTO kompenzacije.

Zakaj NETO plača ni pomembna?

NETO plača je tista plača, ki jo dobi posameznik nakazano na bančni račun. Znesek NETO plače je prilagojen vsakemu posamezniku, saj je odvisen od olajšav, števila vzdrževanih otrok in drugih družinskih članov. Zaradi tega je NETO plača lahko zavajajoča, saj se razlikuje od osebe do osebe, medtem ko je BRUTO vedno enaka.

Sedež in tržišče delodajalca

Velika večina (640, 76,9%) dela za podjetje v Sloveniji, delajo za slovenski trg (351, 41,9%) ali za trg EU (277, 33,1%).

Trenutna zaposlitev in iskanje nove

Aktivno novo zaposlitev išče 98 (11,6%) anketirancev.

167 (20%) jih je pri trenutnem delodajalcu zaposlenih manj kot 1 leto, 193 (23,1%) med 1 - 2 leti, 120 (14,4%) med 2 - 3 leti. 17 (7,6%) je zaposlenih pri istem delodajalcu že dlje od 10 let.

Popoldanski s.p.

98 (11,7%) anketirancev ima poleg redne zaposlitve odprt še s.p.

Delo prek s.p.

Večina tistih, ki svoje delo opravljalo prek s.p., imajo znake prekarnega dela oz. bi znale biti ekonomsko odvisne osebe (1 naročnik predstavlja več kot 80% letnega dohodka in hkrati ne zaposluje nobene osebe), saj za kar 87% anketirancev največji naročnik predstavlja več kot 70% letnega prihodka, za 28,9% odstotek pa kar 100% letnega prihodka.

Graf za prihodek tistih, ki delajo prek s.p.

Podatki za mesečni BRUTO prihodek v zadnjih 6 mesecih:

 • 1 zasluži pod 499€
 • 0 jih zasluži med 500€ - 999€
 • 1 (0,5%) zasluži med 1000€ - 1499€
 • 2 (1%) zaslužita med 1500€ - 1999€
 • 1 (0,5%) zasluži med 2000€ - 2499€
 • 9 (4,5%) jih zasluži med 2500€ - 2999€
 • 11 (5,6%) jih zasluži med 3000€ - 3499€
 • 18 (9,1%) jih zasluži med 3500€ - 3999€
 • 21 (10,6%) jih zasluži med 4000€ - 4499€
 • 17 (8,6%) jih zasluži med 4500€ - 4999€
 • 19 (9,6%) jih zasluži med 5000€ - 5499€
 • 13 (6,6%) jih zasluži med 5500€ - 5999€
 • 9 (4,5%) jih zasluži med 6000€ - 6499€
 • 12 (6,1%) jih zasluži med 6500€ - 6999€
 • 14 (7,1%) jih zasluži med 7000€ - 7499€
 • 7 (3,5%) jih zasluži med 7500€ - 7999€
 • 4 (2%) jih zasluži med 8000€ - 8499€
 • 8 (4%) jih zasluži med 8500€ - 8999€
 • 5 (2,5%) jih zasluži med 9000€ - 9499€
 • 3 (1,5%) jih zasluži med 9500€ - 9999€
 • 23 (11,6%) jih zasluži več kot 10000€

Primerjavo med redno zaposlenimi in tistimi, ki imajo s.p., je nemogoče narediti, saj s.p. na trgu nastopa kot podjetje. S.p ima lahko dodatne zaposlene in administrativne ter operativne stroške, ki jih redno zaposleni nima. Zaradi tega prihodka podjetja ne moremo enačiti s plačo.

Sedež in tržišče naročnikov

Za razliko od redno zaposlenih, tisti prek s.p. največkrat delajo za tujega naročnika (64,6%), in primarni trg je tujina (72,6%).

Zakaj NE povezujem tistih s s.p. z redno zaposlenimi?

Razlog je preprost, ne gre za enaki obliki dela. Čeprav se v praksi dogaja, da namesto redne zaposlitve delodajalci raje sodelujejo preko s.p., je v resnici s.p. samostojna poslovna entiteta, ki lahko opravlja enake storitve (in na enak način) kot katerokoli drugo podjetje.

Zaradi tega ne moremo posploševati in primerjati med seboj rednega dela z delom prek s.p., saj bi tako enačili aktivnosti podjetja z delom posameznika. Podjetje lahko zaposluje delavce, izdaja račune za licence, opreme, naročnine, vzdrževanje in ves ta prihodek, ki ga podjetje pridobi, ni enako plači, ki ga prejme posameznik za opravljeno delo.

Dostop do podatkov

Rezultati ankete 2023 (.csv, 0,4MB)

Klele.si | Pravila | 2023